19 • 20 • 21 JUNI 2020

Amsterdam Delft Utrecht
Amsterdam Delft Utrecht

Over DVDA

Wat is de Dag van de Architectuur?

De Dag van de Architectuur is er voor iedereen die is geïnteresseerd in architectuur en stedelijke ontwikkeling. Sinds 1986 is de Dag van de Architectuur een landelijk fenomeen dat een groot aantal bezoekers trekt. Veel dorpen en steden stellen bijzondere gebouwen open en bieden een programma lezingen, debatten, tentoonstellingen, films en excursies. Plaatselijk geeft iedere stad of regio het programma een eigen invulling.

De Dag van de Architectuur toont iconische gebouwen en wat architectuur kan doen voor de kwaliteit van onze leefomgeving in de steden, dorpen en regio’s. Architectuur en stedenbouw spelen een belangrijke rol in de oplossing van grote sociaaleconomische en ruimtelijke vraagstukken. Denk hierbij aan democratisering en participatie, de verduurzaming van stad en samenleving en een gezonde verstedelijking.

Het overkoepelend landelijke thema van de activiteiten wordt sinds 2020 vastgesteld door de Stichting Coördinatie Lokale Architectuurinitiatieven (St. CoLA) in nauw overleg met de architectuurcentra. De thema’s zijn nadrukkelijk bedoeld om bovenop ‘het genieten en leren van gebouwen’ ook aandacht te vragen voor grotere ontwerpopgaven en de rol, verantwoordelijkheid én het belang van ontwerpers en opdrachtgevers hierbij. Dit tezamen met het landelijke netwerk van lokale initiatieven biedt de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan met burgers en andere stakeholders op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

Delen op Facebook Volg ons op twitter Delen op LinkedIn