19 • 20 • 21 JUNI 2020

Amsterdam Delft Utrecht
Amsterdam Delft Utrecht

Nieuwsberichten

In 2022 is het thema van de Dag van de Architectuur “T-Huis”. De betekenis van vertrouwde de begrippen Huis en Thuis is sinds de pandemie en de toenemende schaarste in huisvestingsmogelijkheden aan een grondige update toe. Wat betekent T-Huis? Hoe kunnen we de invloed op onze woonomgeving vergroten? Hoe kunnen ontwerpers daar aan bijdragen?

De woningmarkt is stuk en bijna niemand kan nog een huis kopen. Betaalbaarheid, gelijke kansen en bouwen aan stabiele woonomgevingen staan onder druk. Meningen over nut en noodzaak van zo snel mogelijk 1 miljoen woningen bij bouwen lopen uiteen. De roep om centrale regie wordt steeds luider, maar ook die van lokale politici die lokaal draagvlak en problematiek soms laten prevaleren boven regionale/landelijke belangen van ‘algemene’ woningzoekenden. Wonen is een complex dossier geworden, want behalve betaalbaar en naar wens, moet een huis ook energieneutraal, natuurinclusief en klimaatadaptief zijn.

En waar/wat moeten we dan bouwen? De afgelopen jaren zijn woon-en werk ingrijpend veranderd. Een huis is ook een school, kantoor en sportschool geworden. De publieke ruimte daaromheen is minder makkelijk naar eigen inzicht te herbestemmen, maar zou het niet goed zijn als in de ruimte om ons huis ook meer vormen voor (mede)zeggenschap zouden bestaan? En dan hebben we het nog niet over kwaliteit gehad. Wat is nodig om betaalbaar, tevreden en duurzaam te wonen? Hoe kunnen ontwerpers, opdrachtgevers en beleidsmakers daaraan bijdragen?

Tijdens deze Dag van de Architectuur bevragen we lokaal en regionaal de tendensen, incentives, financiële, economische en politieke factoren die een rol spelen, en presenteren we voorbeelden van hoe ontwerpers, opdrachtgevers, burgers en beleidsmakers bijdragen in het vinden van een uitweg. In heel Nederland organiseren architectuurinitiatieven, ontwerpers en architectuurcentra wandelingen, debatten en tentoonstellingen.

Op donderdag 16 juni organiseren COLA, Arcam en AIR in het festivalhart van de Rotterdam Architectuur Maand de Landelijke kennisdag en opening van de Dag van de Architectuur. Landelijke en Lokale architectuurinitiatieven zijn uitgenodigd om samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Architectuur Lokaal en lokale stadsbouwmeesters mee te denken over nieuwe netwerken en het belang van goede lokale en nationale infrastructuur met betrekking tot de ruimtelijke ontwerp- en transitie opgaven. Rijksbouwmeester Francesco Veenstra sluit de dag af met de agenda van het CRA, een vooruitblik op de Dag van de Jonge Ontwerper en een gesprek over het landelijke thema van de Dag van de Architectuur.

Op vrijdag 17 juni organiseren PEP, Arcam en CRA de Dag van de Jonge Ontwerper in de Tolhuistuin in Amsterdam. Na een openingslezing van Rijksbouwmeester Francesco Veenstra gaat hij samen met Rijksadviseur Wouter Veldhuis in gesprek over de kansen en opgaven voor jonge ontwerpers. ’s Middags wordt er door jonge ontwerpers in verschillende workshops aan 3 casussen gewerkt die aan het eind van de dag gepresenteerd.

De Dag van de Jonge Ontwerper is een initiatief van PEP en heeft als doel om jonge ontwerpers en opdrachtgevers samen te brengen rond actuele ontwerpopgaven.

Delen op Facebook Volg ons op twitter Delen op LinkedIn